Poissaoloon oikeuttava todistus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Lomakkeella kerätään kevään 2019 yhteishaussa poissaoloon oikeuttavien dokumenttien kopiota sekä hakijan tiedoista ne, joita tarvitaan liitteiden käsittelyn yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

1046216-1

Ratatie 22

01300 Vantaa

hakijapalvelut(at)laurea.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Kuitto

Ratatie 22

01300 Vantaa

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@laurea.fi

Rekisterin nimi

Yhteishaun todistusliitteiden palautus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeella kerättyjä tietoja käytetään yhteishaussa opiskelijan poissaolo-oikeuden käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

  • Sukunimi
  • Etunimi
  • Syntymäaika
  • Sähköposti, jota käytit hakulomakkeellasi
  • Poissaolon syy
  • Huomiot

Hakijan antamat tiedot sekä liitteet sekä käsittelijöiden merkinnät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Poissaoloon oikeuttava todistus, yhteishaku kevät 2019

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille toimijoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttöoikeudet tietoaineistoihin on rajoitettu vain niille henkilöille, joilla on tarve niiden käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Oikeudet poistetaan käyttötarpeen päättyessä. Rekisterin käyttö edellyttää kirjautumista omilla käyttäjätunnuksilla.

Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä on oikeus halutessaan tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietoja tulee tiedustella osoitteesta hakijapalvelut@laurea.fi tai rekisterin yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto(Henkilötietolaki 29 §).
Jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeviin tietoihin korjausta, mikäli niissä esiintyy virhei
tä. Pyynnöt virheiden korjaamiseksi tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle, joka kuittaa virheen korjatuksi.
Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tietojen korjaamisesta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisätietoa oikeuksista on saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi