Monet kiitokset Ilmoittautumisestanne!

Vihreä vastuu -hankkeen yhteiskehittämisen työpajoissa yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä samalla, kun tilitoimistojen palveluvalikoima laajenee vastuullisuusosaamisen kehittyessä. Pitkän tähtäimen vaikutuksena vihreän talouden tekijöiden tarkastelu sekä vastuullisuusraportointi yhdenmukaistuvat mm. Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Vihreä Vastuu -hankkeen tuloksena on tilitoimistojen ja heidän asiakkaidensa tietoisuuden lisääntyminen vihreästä tilinpäätöksestä ja yritysvastuuraportoinnista sekä palvelumalli. Tätä kautta vihreä talous nähdään sekä osana arjen toimintaa että kilpailukykynä.

Tilinpäätösterveisin

Laurean projektipäällikkö Suvi Sivén (suvi.siven@laurea.fi) ja

LABin projektipäällikkö Terhi Tuominen (terhi.tuominen@lab.fi).