Abstrakti julkaisuun: TKI-integroidun oppimisen avaaminen korkeakouluyhteisöissä

Etsimme artikkeleita seuraavilla teemoilla: avoin toimintakulttuuri, avoin työelämäyhteistyö, avoin tieto, avoin oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja avoin TKI-toiminta.Etsimme esimerkkejä ja hyviä käytänteitä, joista käy ilmi TKI-toiminnan integrointi opetukseen ja oppimiseen. Artikkelit voivat esitellä esimerkiksi käytännön toimintamalleja, joissa tulee esille opiskelijan, opettajan ja/tai työelämän näkökulmaa

 

Toivomme saavamme artikkelien abstraktit 1.9.2020 mennessä tallennettuna tähän lomakkeeseen, joko lomakkeen tekstikenttään tai lomakkeelle liitettynä tiedostona. Abstraktin mitta voi olla esimerkiksi puoli sivua.

 

Lisätietoja: aino.helariutta@laurea.fi

 

Abstrakti

Tietojen lähetys