Julkaisusopimus Laurea Journal

Luovutan/luovutamme Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoululle oikeuden julkaista Laurea Journal-verkkolehdelle tarjoamani/tarjoamamme artikkelin tai sen osan ja mahdolliset kuvat digitaalisessa muodossa. Olen tarkistanut kuvaajalta/tekijältä, että minulla on oikeus käyttää kuvia/kuvioita/taulukoita tai merkinnyt kuvatekstiin CC-lisenssin ja tarvittavat tiedot. 

 

Tiedot

Tietojen lähetys

Lähettämällä tämän lomakkeen annan/annamme luvan artikkelin julkaisemiseen Laurea Journal-verkkolehdessä.