Tack för din medverkan i enkäten!

Om du har några ytterligare frågor om undersökningen eller workshopen kan du kontakta oss:​

Eeva Karhunen, eeva.karhunen@student.laurea.fi