Hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisille järjestelyille, syksy 2020 yhteishaku, Laurea

 

Tällä lomakkeella haet yksilöllisiä järjestelyjä valtakunnalliseen AMK-valintakokeeseen, kun olet ensin valinnut yhteishaun hakulomakkeellasi, että osallistut AMK-valintakokeeseen Laurea-ammattikorkeakoulussa. Tämän lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi.

 

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 23.9.2020 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

 

Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

 

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Tietosuojaseloste

 

Hakijan tiedot

valitse aika kalenterista

Yksilölliset järjestelyt

Hae yksilöllisiä järjestelyitä siihen ammattikorkeakouluun, jonka olet valinnut AMK-valintakokeen suorituspaikaksi yhteishaun hakulomakkeella Opintopolussa.

Olen valinnut valintakoepaikaksi hakulomakkeellani: Laurea-ammattikorkeakoulu, Messukeskus, Halli 5, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, sekä seuraavan ajankohdan;

Liitteiden lähetys

Lataa ja tallenna liitteet sen jälkeen, kun olet ensin tallentanut lomakkeen tiedot. Tallenna liitteet yhtenä pdf-tiedostona tai jpg-tiedostoina.

Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Tietojen lähetys

Hakemuksen käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Hakemus käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle viimeistään viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse tiedon yksilöllisistä järjestelyistä, johon sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty hakemus yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Lisää tietoa sivulta: ammattikorkeakouluun.fi