Hakemus syksyn 2019 yhteishaun valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Tällä lomakkeella haet erityisjärjestelyitä Laurea ammattikorkeakoulun järjestämiin valintakokeisiin syksyn 2019 yhteishaussa.

 

Erityisjärjestelypyyntöhakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 25.9.2019 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

 

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus.

 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

 

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Tietosuojaseloste

 

Hakijan tiedot

valitse aika kalenterista

Erityisjärjestelyhakemus

Hae erityisjärjestelyjä siihen ammattikorkeakouluun, jonka olet valinnut valintakoepaikaksi yhteishaun hakulomakkeella Opintopolussa.

Olen valinnut hakulomakkeella, että teen AMK-valintakokeen Laurea-ammattikorkeakoulun kampuksella

Liitteiden lähetys

Lataa ja tallenna liitteet sen jälkeen, kun olet ensin tallentanut lomakkeen tiedot. Tallenna liitteet yhtenä pdf-tiedostona tai jpg-tiedostoina. Ilman liitteitä erityisjärjestelyhakemusta ei voida käsitellä.

Tietojen lähetys

Erityisjärjestelyhakemusten käsittely ja ilmoitus erityisjärjestelyistä

Erityisjärjestelypyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty erityisjärjestelypyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Erityisjärjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Lisää tietoa sivulta: ammattikorkeakouluun.fi