Lahjakirja - Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Valtion vastinrahaan liittyvä varainhankinta

 

Lahjoituksen tarkoituksena on tukea ammattikorkeakoululain (932/2014) 4§ mukaisten tehtävien hoitamista (opetus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, taiteellinen toiminta). Lahjoituksella tuet Laurea-ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä. Voit kohdentaa vähintään 10 000 euron lahjoituksen suoraan haluamallesi koulutusalalle, muissa tapauksissa lahjoitus menee yleisesti korkeakoulun toiminnan tukemiseen. 

 

 

 

Lahjoittajan tiedot

Lahjoittaja on

Lahjoittajan yhteystiedot

Maksutapa

Lomakkeen lähetyksen jälkeen siirryt Paytrail maksupalveluun, jossa voit suorittaa lahjoituksen. Saat lahjoituksen jälkeen erillisen yhteydenoton Laurean edustajilta. 

Lahjoituksen saaja

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Tilinumero ja pankkiyhteys: IBAN FI 65 5541 2820 0273 58

BIC: OKOYFIHH

Lahjoituksen kohdistus

Vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan lahjakirjan määräyksellä kohdentaa ammattikorkeakoulun koulutusalalle.

Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoja.

Koulutusalat

Kohdistan lahjoitukseni seuraavalle koulutusalalle (Opetushallinnon koulutusluokitus 2002)

Muut ehdot

Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. 

Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun muiden varojen, mukaanlukien valtion vastinraha, käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä. 

Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinraha kelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. 

Lahjoittajan nimi saadaan mainita tiedotustarkoituksissa
Lahjoituksen määrä ja kohdennus saadaan mainita tiedotustarkoituksissa
Lahjoittajan yhteystietoja voidaan hyödyntää erilaisissa ajankohtaisissa Laurea-ammattikorkeakoulua koskevissa tiedotusasioissa myös tulevaisuudessa

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 § ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. 

Lisätiedot

Yritykset ja yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen korkeakouluille tehdyn rahalahjoituksen. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen korkeakouluille tehdyn rahalahjoituksen. 

Keräysluvan tiedot

1) rahankeräysluvan saaja; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (1046216-1)

2) rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus

3) luvan numero ja myöntämisajankohta; RA/2018/16 4.1.2018

4) keräyksen toimeenpanoaika ja 5) keräyksen toimeenpanoalue; Lupa on voimassa 04.01.2018 - 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

6) kerättävien varojen käyttötarkoitus; Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. (24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen

7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Vuosittain, budjetin mukaisesti

8) käytännön toimeenpanija. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Lisätietoja varainhankinnasta antaa: 

Teemu Ylikoski, johtaja, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet 

teemu.ylikoski@laurea.fi

Tietojen lähetys

Kiitos lahjoituksestasi!